ഷിപ്പിംഗ് & ഡെലിവറി

   ഷിപ്പിംഗ്
   നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അയയ്‌ക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ടീം 48 പ്രവൃത്തി മണിക്കൂർ എടുക്കും. ഉത്സവകാലത്തോ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിലോ ഈ സമയപരിധി വർദ്ധിച്ചേക്കാം.


   ഡെലിവറി
   ബഡ്‌തമീസ് സ്റ്റോർ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കൊറിയറുമായി സഹകരിച്ചു
   • മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ 3 മുതൽ 6 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ വരെ എടുക്കും
   • മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും ചില വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിന് 6 മുതൽ 7 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും
   • ചില ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത കാരണങ്ങളാൽ ചില ഷിപ്പ്‌മെന്റുകളിൽ എനിക്ക് സാധാരണ ഡെലിവറി ദിവസങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കും
    

   വികലമായ സാധനങ്ങൾ
   നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഉൽപ്പന്നത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഷിപ്പ്‌മെന്റ് ഡെലിവർ ചെയ്‌ത് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ support@badthameez.com എന്ന മെയിൽ വഴിയോ whatsapp 9642328097 വഴിയോ ഞങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഐഡി സൂചിപ്പിക്കുക, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച പ്രശ്നം / വൈകല്യം ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കുക. പ്രശ്നം / വൈകല്യം വിശദീകരിക്കുന്ന 2 ഫോട്ടോകൾ / വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ആവശ്യകത നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ ടീം പരിശോധിച്ച് 48 മുതൽ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച പരിഹാരത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരും. ചില അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായി മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചേക്കാം.


   വിതരണം ചെയ്യാത്ത സാധനങ്ങൾ
   സൂചിപ്പിച്ച ഡെലിവറി കാലയളവിനുള്ളിൽ ചെക്ക്ഔട്ട് സമയത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ഷിപ്പ്മെന്റ് ഡെലിവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. ഓർഡർ ഐഡി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് support@badthameez.com എന്ന മെയിൽ വഴിയോ 9642328097 എന്ന നമ്പറിൽ Whatsapp വഴിയോ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. ഞങ്ങളുടെ ടീം 24 മുതൽ 48 വരെ ബിസിനസ്സ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും.
   • തെറ്റായ ഡെലിവറി വിലാസം
   • ഞങ്ങളുടെ കൊറിയർ പങ്കാളിയുടെ 3 ഡെലിവറി ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം, തെറ്റായ / തെറ്റായ / അപൂർണ്ണമായ വിലാസം കാരണം
   • ഷിപ്പ്മെന്റ് സ്വീകർത്താവ് നിരസിച്ചു
   അപ്പോൾ വാങ്ങുന്നയാൾ റീഷിപ്പ്മെന്റിനായി 120 രൂപ നൽകണം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ റീഫണ്ടോ രൂപകല്പനയിൽ മാറ്റമോ ഉണ്ടാകില്ല


   തെറ്റായി നൽകിയ ഓർഡർ
   • ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റായി ഒരു ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ടിന് Badthameez സ്റ്റോർ ബാധ്യസ്ഥനല്ല.
   • ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 9642328097 എന്ന നമ്പറിൽ Whatsapp വഴി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം. ഉൽപ്പന്നം ഞങ്ങളുടെ ടീം നിർമ്മിച്ചതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.